Diễn đàn ATTT

Nằm trong chuỗi hoạt động tiếp nối và phát triển những kết quả đã đạt được từ Cuộc thi An toàn thông tin VNPT SecAthon 2018, Tập đoàn VNPT phối hợp với Microsoft Việt Nam và Vietnet-ICT tổ chức Diễn đàn và Chương trình tập huấn về chủ đề “Thách thức và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực An toàn Bảo mật Thông tin”. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng của giới trẻ về An toàn Bảo mật Thông tin, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho Sinh viên trong lĩnh vực này.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian:

 •  Diễn đàn: 17/08/2018 (dành cho tất cả sinh viên trên địa bàn Hà Nội)
 •  Chương trình tập huấn: 17-19/08/2018 (số lượng sinh viên đăng ký giới hạn, ưu tiên các bạn có giải trong cuộc thi VNPT SecAthon 2018, các bạn mong muốn Internship tại Trung tâm ATTT Tập đoàn VNPT)

Địa điểm:

 •  Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ:

 •  0948 827 195 | secathon@vnpt.vn | fb.com/vnptsecathon

NỘI DUNG TẬP HUẤN

 • Chủ đề 1 – Malware Analysis Fundamentals: cung cấp nền tảng kiến thức cho các kỹ thuật phân tích phần mềm độc hại bằng cách trình bày các công cụ và kỹ thuật chính, hữu ích để kiểm tra các chương trình độc hại.
 • Chủ đề 2 – Reversing Malicious Code: tập trung vào việc kiểm tra các tệp thực thi Windows độc hại ở cấp độ lắp ráp.
 • Chủ đề 3 – Malicious Web and Document Files: tập trung vào việc kiểm tra các trang web và tài liệu độc hại mà hacker có thể sử dụng để trực tiếp thực hiện các hành động nguy hiểm trên hệ thống bị nhiễm và khởi động các cuộc tấn công dẫn đến việc cài đặt các tệp thực thi độc hại.
 • Chủ đề 4 – In-Depth Malware Analysis: phần này xây dựng trên các phương pháp tiếp cận phân tích hành vi và mã được giới thiệu trước đó trong khóa học, khám phá các kỹ thuật để phát hiện các khía cạnh bổ sung về chức năng của các chương trình độc hại.
 • Chủ đề 5 – Examining Self-Defending Malware: xem xét các kỹ thuật mà các tác giả phần mềm độc hại thường sử dụng để bảo vệ phần mềm độc hại khỏi bị kiểm tra.
 • Chủ đề 6 – Malware Analysis Tournament: cung cấp cho học viên viên vai trò của một nhà phân tích phần mềm độc hại làm việc như một thành viên của nhóm phản ứng hoặc nhóm pháp lý số.
 • Chủ đề 7 – Microsoft Malware Analysis Tools and Techniques: đề cập tới các công cụ và kỹ thuật của Mirosoft cho việc phòng chống phần mềm độc hại, cũng như phân tích chúng.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC


ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Microsoft Việt Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông VIETNET